I wish, she never has Me

Sab ne chaha ke use hum na milien,
Humne chaha ki use gam na mile…
Agar khushi milti hai use hum se juda ho kar,
Toh yahi dua hai ki use kabhi hum na milien…