Often I get Drunk…

Aksar nasha mujhe ho jata hai aur |
Ilzam sharab par aata hai ||
Kasur uss jaam ka nahin, Kasur To uss chehre ka hai |
Jo mujhe har jaam mein nazar aata hai ||

Comments on this entry are closed.