The dilemma of the Ant-Elephant marriage

An Ant and an Elephant ek bar court marriage kar lete hain,aur agle hi din haathi mar jata hai…

Ant: Wah khuda teri kya khudai,ek din ka pyar aur jiwan bhar kabra ki khudai.