Why are so many people kicking the Football?

Lalu : Itne Sara log football ko laat kyo maar rahe hai?

Santa : Gol kar NE ke liye.

Lalu : Sasura gol hi toh hai aur kitna gol karenge.